Superkargören Jean Abraham Grill

Jean Abraham GrillJean Abraham Grill (1736-1792) påbörjade redan som nittonåring sin första resa till Kanton i Kina med Ostindiska Compagniets skepp Prinsessan Sophia Albertina. Efter hemkomsten 1756 praktiserade han i flera år på olika handelshus i Europa, framför allt hos firman Mallet & Blancheney i Marseille.

Andra resan till Kina 1761 blev synnerligen dramatisk. Skeppet Prins Friederic Adolph förliste i början av september vid Prata Islands, inte långt från dagens Hongkong och Macao. Jean Abraham blev därefter kvar i Kina som privat handelsman och superkargör för Ostindiska Compagniet under åren 1761-1768.

Jean Abrahams insatser i Kina tillsammans med handelsmännen Michael Grubb och Jacob Hahr har skildrats ganska kritiskt i flera böcker och fristående artiklar. Det källmaterial som finns tillgängligt i Godegårdsarkivet på Nordiska museet ger dock utrymme för alternativa tolkningar på flera punkter. I sin artikel på hemsidan försöker Mårten Persson lyfta fram hur illa Jean Abraham blir behandlad av kompaniets ledning i övergången mellan andra och tredje oktrojen och hur han efter hemkomsten får kämpa för att till sist få till en rimlig och rättvis ekonomisk ersättning för sina insatser. Mårten Persson lyfter också fram fakta kring Jean Abrahams tidiga förälskelse i kusinen Anna Johanna (II) Grill (1745-1801) och om hans kärleksaffär med den portugisiska tjänstekvinnan Annica de Queroz i Macao, som resulterade i en son som Jean Abraham aldrig fick träffa. Han stödde ändå modern och sonen med pengar ända tills sonen var långt upp i tonåren.

Flera citat och en omfattande notapparat gör det möjligt för den intresserade att själv studera en hel del brev och korrespondens i den digitaliserade ostindiska delen av Godegårdarkivet på Nordiska Museets hemsida www.nordiskamuseet.se/ostindiska

Artikeln innehåller även en del fakta om Jean Abrahams verksamhet som ägare till Godegårds bruk, om Medevi Brunn och Flerohopps bruk och om hans insatser som revisor och ekonomisk rådgivare vid Kungliga Vetenskapsakademien, Musikaliska Akademien och andra institutioner. De märkliga omständigheterna kring hans död drunknade däremot helt i den stora uppståndelse som blev följden av attentatet mot Gustaf III några dagar senare.

Mårten Perssons avsikt har inte varit inte att skriva en biografi över Jean Abraham Grill, utan bara att lyfta fram och fördjupa några intressanta delar av hans liv och verksamhet som tidigare hamnat i skymundan. Som ”bonusmaterial” bifogas PDF-filer med Jean Abrahams inträdestal och presidietal i Vetenskapsakademien 1773 respektive 1774.