Släktträff på Ostindiefararen lockade många

Grillska släktföreningens släktmöte på Ostindiefararen Götheborg i Göteborgs hamn den 15.e juni lockade över femtio deltagare, rekord i antal för föreningen!

IMG_5182

Träffen inleddes med en visning av det imponerade skeppet Götheborg som är byggd så nära originalet från 1731 som möjligt och sjösattes 2003. Många medlemmar tyckte att det var spännande att lyssna till guiden som berättade hur det tog sjutton år att bygga skeppet med 26 segel, ekstockar, tre master och tre däck. Längden är 47 meter och bredden 11 meter.

Efter visningen blev det lunch på nedre däck i trevligt sällskap. Därefter bjöds det på intressant föreläsning med professor Leos Müller från Stockholms universitet om Grillarna och den globala handel Ostindiska kompaniet bedrev på 1700-talet. Handeln med porslin är välkänd, men de stora inkomsterna kom med tehandeln visar Müller i sin bok ”Sveriges första globala århundrade: en 1700-talshistoria” där ett kapitel ägnas Jean-Abraham Grill och ett annat Ostindiska kompaniets betydelse i globaliseringen.

Dagen avslutades med släktmötet där föreningens ekonomi och styrelsens arbete presenterades. Den sittande styrelsen fortsätter och nya ledamöter till valberedningen valdes. Minnesanteckningar kommer att skickas ut via e-post.

Nästa släktträff äger rum 2021, förslag på ny mötesplats och program kommer. Tack till alla för en trevlig och fin dag i Göteborg!

Detta bildspel kräver JavaScript.