Konst, kultur och vetenskap

Släkten Grill tillhörde på 1700-talet det kulturellt ledande skiktet inom Skeppsbroadeln i Stockholm. Denna innehållsrika artikel tar upp flera intressanta områden, bland annat kring frågan om det nobbade adelskapet, medaljer som utdelades till släktens medlemmar samt engagemanget i Kungliga Vetenskapsakademien och Musikaliska Akademien. I detta sammanhang avlivas även ett par myter och direkta felaktigheter i ofta citerade källor.

Du får också en beskrivning av porträttkonstens betydelse i det dåtida samhället och fakta kring Alexander Roslin och de fyra porträtt av hans hand som har tillhört familjen Grill. Av dessa finns idag tre på svenska museer och ett i privat ägo. Pastellmålaren Gustaf Lundberg har porträtterat sammanlagt sju medlemmar av släkten Grill, om man också räknar Henrik Wilhelm Peill till familjen. Av pastellporträtten är de flesta i privat ägo.

Kring Rembrandts Batavernas ed till Claudius Civilis, som hänger på Nationalmuseum men tillhör Konstakademien, finns mycket att säga. Här får du en del information som är känd åtminstone av experterna, men också lite färska spekulationer kring hur målningen kom till Sverige och vem som egentligen ägde den under första tiden här.

Österbysamlingen får också en del utrymme i artikeln, delvis mot bakgrund av Claes Tamms utmärkta bok som kom ut 2008. En del fakta som presenteras i boken kan möjligen tolkas på ett delvis annorlunda sätt, beroende på hur man väljer utgångspunkt.

Något litet kan du också läsa om Anna Johanna (I) Grills engagemang som myntsamlare och numismatiker och om den medalj som slogs över henne år 1997.

Ett avsnitt handlar om byggandet av Svindersvik, Söderfors och Österby. I anslutning till detta presenteras också helt kort Carl Hårleman, Christian Precht och Jean Eric Rehn, arkitekter och formgivare som har utfört viktiga uppdrag för släkten Grills räkning. Med ledning av Carl Gustaf Tessins Åkerödagbok, där han bland annat beskriver sommarvistelserna på Svindersvik 1759-60, kan vi också dra slutsatser om när Claes Grill förlorade synen på sitt högra öga.

Mot slutet följer ett avsnitt om det Grillska vapenporslinet. Det bygger på boken Släkten Grills Ostindiska Porslin av säktföreningens porslinsexpert Cleive Hornstrand kompletterad med Mårten Perssons forskning kring brev och bouppteckningar.

Sist hittar du en omfattande litteraturförteckning kring de tema artikeln omfattar. Bra för dem som verkligen vill gå på djupet.

Konst kultur och vetenskap  (pdf)