Släkten Grill

Att släkten Grill skulle ha sitt ursprung i Italien kan inte säkert styrkas, men den finns i tyska Augsburg redan i början av 1400-talet. År 1571 utfärdades ett borgerligt vapenbrev för vinhandlaren Andreas Grill. Hans son Baltazar var guldsmed. Tre av Baltazars söner utvandrade till Amster­dam 1629, sannolikt som resultat av katolikernas förföljelser mot hugenotter och andra tyska protestanter. Av de tre sönerna flyttade Anthony vidare till Sverige, blev Riksguardien (kontrollant vid Kungliga Myntverket) och stamfar för den svenska grenen.

Medlemmar av den svenska släktgrenen ägnade sig framgångsrikt åt affärsverksamhet och handel av olika slag. Anthonys söner Anthony d.y. (1640-1703) och Balthazar (död 1697) övertog rollen som Riksguardien efter fadern. Anthony var guldsmed och Balthazar bland annat engagerad i Kungsholms Glasbruk och Sala Silververk.

I nästa generation tog grosshandeln i Sverige och kontakterna med släkten i Holland fart på allvar. Anthonys son Abraham d.ä (1674-1725) startade med sin bror Carlos (1681-1736) det Grillska handelshuset, som Carlos efter broderns död drev vidare tillsammans med brorsonen Claes (1705-1767). När Carlos dog, fortsatte Claes verksamheten ensam, men upptog 1747 sin halvbror Johan Abraham (1719-1799) som delägare. Vid Johan Abrahams död upphörde handelshuset med sin verksamhet.

Claes GrillDe tre bröderna Claes, Johan Abraham och Abraham Grill d.y. i Göteborg (1707-1763) blev direktörer i Ostindiska Compagniet (SOIC). Abrahams d.y. son Jean Abraham Grill (1736-1792) var först superkargör med stationering i Kanton 1761-68 och blev sedan direktör 1789.

Verksamheten inom SOIC var viktig för förmögenhetsuppbyggnaden inom släkten. Claes Grill byggde fartyg på egna varv, levererade trä, ankare och smide från bruken Iggesund, Söderfors och Österby samt köpte tjära, rep och segelduk från halvbrodern Johan Abraham. Stångjärn som skeppades till Cadiz i Spanien producerades också vid upplandsbruken och såldes där för att finansiera inköpen i Kina. En inte obetydlig del av kapitalet för expeditionerna skaffade man fram av egna medel eller via släkten i Holland. Flera vackra serviser med familjevapnet (tranan med gräshoppan i munnen) togs hem från Kina på Ostindiska Compagniets skepp. Många objekt ur dessa serviser, formgivna exempelvis av Christian Precht och Jean Eric Rehn, finns bevarade i släkten och på svenska museer.

Claes Grill samlade konst och bidrog till forskningen både inom Vetenskapsakademien och på annat sätt. Förutom Iggesund, Söderfors och Österby ägde han sommarstället Svindersvik, som ritades av Carl Hårleman och nu tillhör Nordiska Museet. Hustrun Anna Johanna (I) Grill (1720-1788) var den första kvinnliga numismatikern av betydelse och satt i ledningen för Kungl. Myntkabinettet.

Claes Grill (1705-1767) är stamfar till Söderforsgrenen, som dog ut med nästa generation. Tvillingbrodern Anthony (1705-1783) är stamfar för Garphyttegrenen och Jean Abraham Grill för Godegårdsgrenen. Båda dessa grenar lever vidare. Den som vill orientera sig om nu levande släktingar hänvisas till Förteckning över ointroducerad adel, senaste utgåva 2005.

Om Grillarna på 1700-talet var grosshandlare, så var många av de manliga släktingarna på 1800-talet brukspatroner, godsägare, tjänstemän och officerare. Man kan nämna Claes Lorentz Grill (1817-1907) på Godegård, som har skrivit flera böcker, framför allt Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket (1855-58), en riktig guldgruva för alla med indelta soldater i släkten. Dennes bror Andreas Gustaf Grill (1827-1889) på Mariedam var direktör vid Jernkontorets metallurgiska stat. Han var entreprenör och fungerade bland annat som rådgivare vid Bessemer-metodens genombrott 1858. Han tog också initiativ till järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby, en av de första privatägda järnvägar som övertogs av staten.

Anna Johanna GrillMan får inte glömma de kraftfulla kvinnorna i släkten. Anna Johanna (III) Grill (1753-1809) fortsatte driften vid Söderfors och Österby efter sin make Adolph Ulric Grills (1752-1797) död och lämnade sedan över till systersonen Pehr Adolph Tamm (1774-1856). Ulrica Lovisa Grill f. Lüning (1744-1824) drev på samma sätt Godegård vidare i över trettio år efter maken Jean Abrahams död 1792.

Förutom information under flikarna, finns en hel del intressanta PDF-filer att ladda ner här.

Claes Grills åminnestal (pdf)