Militären Claes Lorentz Grill (1817-1907)

Claes Lorentz Grill föddes på Mariedam och var son till Fredrik Wilhelm Grill och hans hustru Regina Nordenfeldt. Som sjuttonåring påbörjade han sin militära karriär som volontär vid Göta Artilleriregemente och avslutade den 1867 med pension som överstelöjtnant i Armén och Generalstaben.

Claes Lorentz Grills namn är framför allt knutet till hans arbeten om indelningsverket. Som ung löjtnant publicerade han två kartor över arméns indelning och förläggning i fredstid och fortsatte med omfattande forskningar i ämbetsverkens arkiv. I mitten av 1850-talet gav han ut trebandsverket Statistiskt Sammandrag af Svenska indelningsverket. Här redovisas arméns boställen och hela indelningen i rusthåll och rotar. Claes Lorentz böcker är fortfarande en viktig källa för släktforskare och andra. En faksi­milupplaga finns ibland att köpa hos välsorterade antikvariat.

Politiskt sett var Claes Lorentz Grill mycket konservativ. Han ville behålla indelningsverket, trots att systemet med boställen och naturaförmåner började bli alltmer förlegat. Sedan han lämnat det militära och övertagit Godegård skrev han tidningsartiklar och gav ut broschyrer om politiska och samhälleliga frågor. Han var mycket kri­tisk till satsningen på järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby, ett projekt som livligt engage­rade flera av hans närmaste släktingar. Järnvägen var i och för sig trafikmässigt väl motiverad och håller idag på att byggas ut till dubbelspår längs hela sträckan, men när den tillkom på 1870-talet hade den svårt att uppnå lönsamhet, gick efter några år i konkurs och övertogs av staten.

Claes Lorentz är upphovsman till många av de byggnader som ännu idag finns kvar vid Godegård, bland annat flera av bostadshusen längs den vackra uppfarten mot herrgården.

Artikeln innehåller fakta om Claes Lorentz militära karriär, utdrag ur den livslånga korrespondensen med officerskollegan Malcolm Reenstierna och även en del om åren som förvaltare och ägare till Godegård.

Läs mer om Claes Lorentz Grill (pdf)

Mer information på Wikipedia

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.