Biografiska notiser

Här finns korta biografiska notiser kring ett antal av de tidigare medlemmarna av släkten Grill, dels grundade på Anreps Svenska Slägtboken, dels på mer sentida forskning. För kunskap om Grillarna på 1900-talet och de nu levande, hänvisas exempelvis till förteckningen över Ointroducerad adel. Den senaste utgåvan är från 2010.

Med tiden kan denna förteckning kompletteras också med andra intressanta personer med affärsmässig, kulturell eller etniskt-religiös (holländsk-reformert) koppling till släkten Grill. Du får gärna komma med bidrag och synpunkter till redaktionen.

Abraham (I) Grill (1674-1725) var grosshandlare i Stockholm och delägare i det Grillska handelshuset tillsammans med sin bror Carlos. Var den som grundade varvet Terra Nova och byggde också upp Borgerskapets Enkehus i Stockholm i likhet med Grill’s Hofje, som instiftades av släkten i Amsterdam. Såg även till att Riddarhuset som institution engagerade sig i driften vid Barnängens manufakturer på Södermalm. Lånade kronan stora summor pengar och bidrog med egna medel bland annat till förmånliga spannmålsinköp för att lindra hungersnöden till följd av krig och pest under åren kring 1710. Var gift tre gånger, första gången med tjärvaruhandlarens dotter Helena Wittmack (d 1710), andra gången med grosshandlardottern Johanna Catharina Groen (uttalas Grön) (d 1713) och också tredje gången med en rik handlares dotter Catharina Rozelia (d 1752). I första äktenskapet föddes tvillingarna Anthony (1705-1783) och Claes (1705-1767), Abraham (1707-1763), Johannes (1708-1754) och Anna Maria (g Gemnich). Anthony och Johannes flyttade tillbaka till Amsterdam och grundade det holländska handelshuset, medan Claes och Abraham drev verksamheten vidare i Sverige. I andra äktenskapet dog både mor och barn i barnsäng. I tredje äktenskapet föddes bröderna Johan Abraham (1719-1799) och Carl Andreas (1723-1790). Den förre gick det bra för, men den senare påstås ha varit svagsint och dog ogift och barnlös.

Abraham (II) Grill (1707-1763) var handlare, konsul och svensk kommissarie i Helsingör och senare grosshandlare i Göteborg. Direktör vid Ostindiska Kompaniet från 1746. Han var gift med Anna Maria Petersén och hade med henne barnen Jean Abraham (1736-1792), Lorentz (1737-1773), Anthony (1738-1757), Christina Maria (1739-1818) (g Tham), Anna Maria (1747-1812) (g Preis), Claes (1750-1816), Johanna Carolina (1752-1804) och Anna Johanna (III) (1753-1809) (g Grill). Abraham Grill bodde nära Ostindiska Kompaniets hus och var ägare till flera blåvita ostindiska serviser, varav någon eller några med vapen. En av dem, den rustika rokokoservisen med stiliserad trana, ärvdes av Anna Maria Preis och kom efter hennes död till brorsonen Fredrik Wilhelm på Mariedam och Godegård.

Abraham (III) Grill (1735-1805) flyttade från Amsterdam till Sverige under 1770-talet för att ta hand om driften vid Lannafors och Garphytte bruk och alunverk. Flyttade sedermera till Uppsala och bodde där i Grillska gården vid Trädgårdsgatan och Västra Ågatan. Gift med Lovisa Fredrika Conradi och hade med henne döttrarna Adelaide Margareta och Elisabeth Lovisa, som båda dog ogifta och barnlösa. I andra äktenskapet med Margaretha Elisabeth Koschell hade han sönerna Claes Abraham (1786-1863) och Abraham Anton, som dog vid ett års ålder. Ärvde bland annat en ostindisk vapenservis med strödda blommor, vilken vid första hustruns död såldes till släkten von Hofsten, som också har en trana i sitt vapen.

Adolph Ulric Grill (1752-1797) delade inte faderns intresse för handelshusets verksamhet utan drog sig tillbaka till Söderfors som brukspatron. Var medlem av Vetenskapsakademien från 1993 och dess preses under ett kvartal 1795 samt även medlem av Musikaliska Akademien. Inrättade vid Söderfors ett naturaliekabinett som innehöll långt över tusen däggdjur, fåglar, fiskar och andra föremål. Ärvde förmodligen en del ostindiskt vapenporslin från föräldrarna, men beställde också tillsammans med hustrun och kusinen Anna Johanna (III) Grill den utsökta blåvita vapenservisen med dubbeltranorna, sannolikt med mönster av Jean Eric Rehn. Deras ende son Claes Abraham dog vid fyra års ålder. Begravd med sin familj i den av honom inköpta graven 39 i Maria kyrka i Stockholm.

Andreas Gustaf Grill (1827-1889) blev direktör på Jernkontorets metallurgiska stat och brukspatron på Mariedam. Bidrog som metallurgisk rådgivare vid Bessemer-metodens genombrott 1858. Var riksdagsman vid två tillfällen och initiativtagare till järnvägen Hallsberg-Mjölby. Detta projekt kostade honom hans förmögenhet och tvingade honom att sälja Mariedam 1886 för att undvika konkurs. En hel del ostindiskt porslin, även blåvitt vapenporslin ur ett par serviser, samt många målningar och andra föremål såldes därvid på Bukowskis. Levde sina sista år i Örebro. Var gift tre gånger och hade sammanlagt femton barn. Med första hustrun Charlotte (Lotten) Didron (1827-1861) fick han döttrarna Anna (g Sebenius), Ottilia (g Fasting), Lovisa (g Fasting) och sönerna Baltzar (1857-1942) och Gustaf (1861-1924). Baltzars son Thorsten dog barnlös och Gustaf hade inga barn. I andra äktenskapet med Vendela Ihre (1837-1869) föddes endast ett barn, sonen Andreas Elof Bernhard (1864-1929), som har efterlämnat flera barn, barnbarn och barnbarns barn vilka för släktnamnet vidare. I tredje äktenskapet med Ewa Lorichs (1844-1926) föddes nio barn, av vilka endast sonen John Anthony (1873-1930) har efterlämnat en son och en sonson med namnet Grill. Övriga fem söner och deras söner har dött tidigt eller förblivit barnlösa och har därför inte efterlämnat några manliga ättlingar med namnet Grill. Två av döttrarna i denna kull gifte sig dock, Eva (g Sandin) och Anna Johanna (g Kræfting)

Anna Johanna (I) Grill (1720-1778) var enda dotter till Carlos Grill och Hendrina Meijtens. Var tillsammans med sin make mycket aktiva i Stockholms kulturliv. Var mycket aktiv mynt- och medaljsamlare och ledamot av den kommitté som av Carl Gustaf Tessin utsetts att skriva en svensk mynthistoria. Drev efter makens död de uppländska bruken vidare och försökte på många olika sätt måna om de anställda på bruksorterna och deras familjer. Mycket älskad och hyllad för sina insatser. Donerade vid dotterns dop 1745 den Grillska Dopskålen till den holländsk-reformerta församlingen i Stockholm, det dyraste silverföremål som någonsin sålts på en svensk auktion och som numera finns på Nationalmuseum.

Anna Johanna (II) Grill (1745-1801), gift med Henrik Wilhelm Peill, en av de ledande bankirerna i Stockholm och sedermera även bolagsman i det Grillska handelshuset. Paret var barnlöst och bodde huvudsakligen i Stockholm, men också på Österby. Anna Johanna ärvde sannolikt Rembrandts Batavernas ed efter föräldrarna, deponerade genom maken målningen hos Konstakademien omkring 1780 och donerade den senare dit. Målningen finns nu på Nationalmuseum och räknas som ett av deras främsta verk. Anna Johanna drabbades som nybliven änka hårt av det Grillska handelshusets konkurs och dog i praktiken utan några större tillgångar.

Anna Johanna (III) Grill (1753-1809) var dotter till Abraham Grill d y i Göteborg och hans hustru Anna Maria Petersén. Hon var gift med sin kusin Adolph Ulric Grill och drev driftigt Söderfors vidare efter makens död 1797. Efter handelshusets konkurs 1799-1800 övertog hon även Österby bruk, som hon senare delvis gav bort och delvis sålde på förmånliga villkor till systersonen Pehr Adolph Tamm. Hennes stora välgörenhet mot brukens anställda och deras familjer lever i ljust minne. Har skrivit en intressant dagbok från en resa till England 1788, utgiven i bokform för några år sedan. Ärvde och övertog en hel del ostindiskt vapenporslin. Skaffade sig en dessutom en blåvit te- och kaffeservis med mönster och monogram som påminner mycket om vapenservisen med dubbeltranorna.

Anthony (I) Grill (d 1675) flyttade från Augsburg till Holland och sedan på 1650-talet vidare till Sverige, där han blev Riksguardien 1658 och även handlade med guld- och silverarbeten. Var engagerad i Lövåsens bly- och silververk i Stora Skedvi i Dalarna och försökte utvinna silver och guld ur kopparmalm. Gift med Catharina Staertz och hade med henne barnen Rosina, Elisabeth, Anthony (d 1703) och Balthasar (d 1697).

Anthony (II) Grill (d 1703) handlade med guld, silver, juveler och nipper och satsade på att utveckla utrikeshandeln. Övertog graven nr 16 i Maria Kyrka efter sin syster Rosina, som var gift Leschier (Leschorn). Köpte Grillska huset. Gift med Anna van Slingeland och hade med henne barnen Anthony (1664-1727), Catharina (gift Bex och Scheffler), Johannes (1668-1725), Anna (g Hårleman), Maria (g Cocq), Abraham (1674-1725), Carlos (1681-1736) och Sophia (g Gemnich och Kohl). Anthony och Johannes flyttade tillbaka till Amsterdam, där de bland annat grundade Grill’s Hofje, Abraham och Carlos stannade i Sverige. Catharina bodde som gift Scheffler i ”Spökhuset” på Drottninggatan i Stockholm och flyttade efter makens död till Amsterdam liksom systrarna Maria och Sophia. Den senares andre man Nicolas Kohl köpte Rembrandts Batavernas ed, som genom köp eller arv därefter kom till Sverige.

Anthony (III) Grill (1705-1783) flyttade tillbaka till Amsterdam 1722, blev grosshandlare och startade ett berömt handelshus tillsammans med sin bror Johannes. Lånade ut pengar till Garphytte bruk och Latorps alunverk och fick på 1770-talet ta över verksamheten. Var stor beställare av ostindiskt vapenporslin, både polykromt och blåvitt. Den polykroma vapenservis som så småningom hamnade i Portugal kommer sannolikt härifrån, liksom den blåvita servis som har Precht-mönstret som utgångspunkt, troligen även servisen med emaljfärgat vapen och stödda blommor. Gift med Alida Jacoba Hilke och hade med henne sönerna Jacob (1734-1799), Abraham (1735-1805) och Anthony (1743-1805), som alla flyttade tillbaka till Sverige för att ta hand om bruken där, samt dottern Helena Catharina (g Passalaigue) som bodde kvar i Holland. Anthony (III) fick med tiden sälja nästan allt han ägde, bland annat Huset med huvudena, och dog utfattig i en hyreslägenhet.

Anthony (IV) Grill (1743-1805) flyttade från Amsterdam till Sverige. Blev delägare i Garphytte bruk och alunverk och flyttade med tiden till Nyköping. Trolig arvtagare till den blåvita ostindiska vapenservis, som har Precht-mönstret som utgångspunkt. Gift med Johanna Cornelia Cloppenburg och hade med henne sönerna Anton Johan (1771-1831), Pehr Isaac (1772-1842) och Jacob (1774-1819), där den senare dog på Java.

Anton Gustaf Grill (1808-1894) var bruksförvaltare vid Godegård under många år och bosatte sig sedan på Handberga i södra Närke. Gifte sig med Ulrica Regina Grill, dotter till Fredrik Wilhelm Grill och fick med henne döttrarna Charlotte Fredrika Regina (g Ankarswärd), Antonia Ulrica Lovisa, som dog vid ett års ålder, och Märta Augusta Carolina, som gifte sig med sin kusin på Godegård, Theodor Grill.

Anton Johan Grill (1771-1831) ärvde och sålde delar i Garphytte bruk och alunverk, men var till yrket notarie i Svea hovrätt och vice häradshövding i Nyköping och även översättare. Ruinerade sig på egendomshandel enligt Anrep. Gift med Ulrica Eleonora Torner och hade med henne dottern Johanna Ulrica som levde och dog ogift, Lovisa Cornelia som bara blev ett år samt sonen Claes Anton Oscar (1813-1879).

Balthazar Grill (d 1697) var juvelerare i Stockholm. Blev framgångsrik som ledare för Kungsholms glasbruk och provade olika metoder för smältning av silver vid Sala silververk. Importerade även guld- och silvermalm från Sumatra för sina experiment. Gifte sig med Elisabet Faltz, död omkring 1720, och fick med henne sonen Balthasar, som dog ung, och döttrarna Catharina (g Hartman) och Augusta Elisabeth (g Ribe).

Carlos Grill (1681-1736) var grosshandlare i Stockholm, först i bolag med sin bror Abraham (1674-1725) och sedan med sin brorson Claes (1705-1767). Gifte sig med Hendrina Meijtens och fick dottern Anna Johanna (I) (1720-1778), som i sin tur gifte sig med sin kusin Claes, här ovan nämnd. De hade även en son som var några år äldre än Anna Johanna, men dog ung.

Carl Jacob Grill (1815-1878) var handelkontorist i Stockholm och blev sedan handelsman och konsul i Portugal. Gift med Charlotta Bliedberg och fick med henne tre söner och två döttrar, av vilka endast sonen Augusto Wilhelm (1851-1900) ynglade av sig. Han fick fem barn som alla dog ogifta och barnlösa. Den portugisiska släktlinjen är därmed utdöd. En unik terrin ur den polykroma ostindiska vapenservisen som hamnade i Portugal finns numera i Sverige.

Christian Ulric Grill (1777-1831) började som handelskontorist i London hos sin farbror Claes Grill och begav sig sedan till Amerika. Bodde därefter på Godegård och i Linköping. Var gift med Hebbla Regina Cronhjelm och hade tre barn med henne, Lovisa Beata Regina, som dog ung, Howard Carlos Tycho (1817-1902), som levde på Bona och fick många barn samt Franklin Anton Polycarpus, som dog i mycket späd ålder. Christian Ulric och hans son Howard gav sina söner förnamn efter engelsktalande statsmän och filosofer, en tradition som har upprätthållits även i senare generationer.

Claes (I) Grill (1705-1767) var först handelskontorist hos sin fader Abraham och efter dennes död 1725 delägare i det Grillska handelshuset tillsammans med sin farbrodern Carlos. Drev handelshuset ensam efter dennes död 1736 till dess han upptog sin egen halvbror Johan Abraham som delägare. Var under vissa tider en av Stockholms största skattebetalare. Ärvde Iggesunds bruk, byggde sommarstället Svindersvik på 1740-talet, köpte Söderfors 1748 och Österby 1758. Var medlem av Kungl. Vetenskaps-akademien från 1740 och dess preses under ett kvartal 1748. Blev direktör i Ostindiska Kompaniet från 1751 och kommerseråd från 1753, när den fasta fonden inrättades. Var även synnerligen aktiv i ledningen för Borgerskapets Änkehus i Stockholm. Stor konstsamlare, som stödde både etablerade konstnärer och sådana som var på uppåtgående. Sannolikt beställare av den stora polykroma ostindiska vapenservisen med mönster av Christian Precht, även om servisen inte explicit nämns i det omfattande porslinsinnehavet i bouppteckningen. Claes Grill blev indragen i den Kiermanska växelprocessen 1765-66 och dömd att betala fem tunnor guld (500 000 d smt) till staten. En stor del av pengarna återbetalades i samband med riksdagen 1769-70. Gift med sin kusin Anna Johanna (I) Grill (1720-1778) och hade med henne barnen Anna Johanna (II) (1745-1801) och Adolph Ulric (1752-1797).

Claes (II) Grill (1750-1816), köpman och konsul i London. Svarade för många av det svenska handelshusets kontakter i England och försåg de svenska fartygen med frakter från engelska hamnar till Medelhavet. Det handelshus han drev gick dock så småningom i konkurs. Släkten Grills tredje medlem av Musikaliska Akademien. Var gift med Maria Elisabeth Hackson och hade med henne sonen Carl Henric, som dog 1812 på Sicilien, ogift och barnlös, och döttrarna Maria och Carolina, som båda dog ogifta.

Claes Abraham Grill (1786-1863) var under åren 1809-1818 disponent på Söderfors och bodde sedan på andra gårdar i Uppland, innan han flyttade till Stockholm. Gift med Johanna Helena Sophia Murray och hade med henne döttrarna Sophia Elisabeth, gift med Johan Daniel Grill (1805-1866) och Lovisa Margaretha (g Blomstedt).

Claes Anton Oscar Grill (1813-1879) var läkare i Hedemora och gift med Erica Gustafva Ödman. Fick med henne sonen Claes Eric (1851-1919), dottern Anna (g Ljungdahl) samt sonen Gustaf Andreas (1860-1910).

Claes Lorentz Grill (1817-1907), var verksam som kartograf och skrev på 1850-talet ett standardverk om Indelningsverket, som än idag används av många släktforskare. Slutade sin militära bana som överstelöjtnant och blev därefter brukspatron på Godegård. Var flitig skribent och debattör och beskrivs i SBL som konservativ, patriarkalisk och pompös. Gifte sig med Henriette Lidman (1825-1906) och fick döttrarna Regina (g Lagerfelt), Wilhelmina (g Tersmeden) och Henriette (g Rehbinder), den senare författare till en krönika som går att läsa på hemsidan, samt sonen Sven Wilhelm Theodor (1864-1912). Sonen har efterlämnat flera generationer med namnet Grill.

Fredric Wilhelm Grill (1784-1861), protokollsekreterare och brukspatron. Lyckades med tiden lösa ut alla sina syskon och bli ensam ägare till Godegård och Mariedam. Kunde ha blivit adopterad av sin faster Anna Maria Preis och hennes man, som saknade arvingar, men adoptionen blev aldrig av. Fredrik Wilhelm var gift med Ulrica Regina Nordenfelt (1797-1873) från Björneborg och fick tretton barn med henne, varav tre söner och fem döttrar överlevde båda sina föräldrar. De överlevande sönerna var Claes Lorentz (1817-1907), Mathias Anthony (1824-1879) och Andreas Gustaf (1827-1889) och döttrarna Anne Louise (g Östberg), Ulrica Regina (g Grill), Sophia Wilhelmina Christina (g Tisell), Johanna Charlotta (g Lundblad) och Mariana Carolina (g Grill).

Howard Carlos Tycho Grill (1817-1902) blev brukspatron på Bona och fick många barn tillsammans med sin kusin Mariana Carolina Grill (1833-1910) från Godegård. Han gick i borgen för flera av sina vänner och satsade liksom sin kusin Andreas Gustaf Grill mycket pengar i järnvägen Hallsberg-Mjölby och blev därför tvungen att lämna Bona med hela sin familj. Flera av barnen utvandrade till USA, men sonen Penn Claes Giordano (1878-1932) blev kvar i Sverige och har barnbarn och barnbarns barn som lever än idag.

Jacob Grill (1734-1799) flyttade från Amsterdam till Sverige redan i slutet av 1750-talet. Delägare i Garphytte bruk och alunverk, men drev också under ett tjugotal år Skebo och Ortala bruk i Uppland, dock med begränsad framgång. Flyttade sedan till Nyköping och dog där, ogift och barnlös.

Jean Abraham Grill (1736-1792) började som handelskontorist i Marseille och blev sedan assistent och superkargör i Ostindiska Kompaniet, under åren 1761-1768 med fast placering i Kanton. Där gjorde han tillsammans med Mikael Grubb och Jacob Hahr affärer både för sin egen och för kompaniets räkning. Köpte Godegård 1775 för pengar han tjänat på denna handel. Först 1789 blev han Direktör inom Ostindiska Kompaniet. Jean Abraham engagerade sig mycket inom Kungl. Vetenskapsakademien, där han var medlem sedan 1773 och preses under ett kvartal 1774. Han gjorde ett tiotal vetenskapliga inlägg och fungerade under flera år som Akademiens revisor. Bland KVAs handlingar finns två ”ödmjuka memorial”, som innehåller genomtänkta förslag till förbättringar av dess ekonomi och redovisning. Jean Abraham var också medlem av Musikaliska Akademien. Gifte sig med Ulrica Lovisa Lüning (1744-1824) och hade med henne barnen Johan Abraham (1773-1838), sjuklig, Claes Anthony, död vid två års ålder, Christian Ulric (1777-1831), Claes Lorentz (1778-1800), Anton Wolter (1779-1855), Gustaf (1781-1858), Anna Margaretha, som en kort tid var gift med P A Tamm på Österby, Fredrik Wilhelm (1784-1861), Carl Jacob (1788-1859) och Ludvig, född 1790 och död vid fem års ålder. Av alla dessa barn var det endast Christian Ulric och Fredrik Wilhelm, som fick egna barn, även om både Gustaf och Carl Jacob var gifta. Man vet att Jean Abraham tog emot beställningar på flera ostindiska vapenserviser för släktingars räkning, men det inte särskilt sannolikt att han beställde någon vapenservis till sig själv.

Johan Abraham Grill (1719-1799) var grosshandlare i Stockholm, från 1747 delägare i det Grillska handelshuset. Hade många offentliga uppdrag och var väl synlig i Stockholms kulturella liv. Blev Direktör i Ostindiska Kompaniet 1770 och var även ledamot av Patriotiska sällskapet och Utile Dulci. Bodde i Grillska huset vid Stortorget i Stockholm och hade andelar i Söderfors och Österby bruk. Ägde också malmgården Ersta under ett tjugotal år. Blev med halvbrodern Claes marginellt inblandad i den Kiermanska växelprocessen 1765-66, men fick förmånen att få upprättelse några år senare. Påstås vara den som lät föra över de franska subsidierna för Gustaf III:s revolution till Slottet i baljor fyllda med murbruk. Delvis som följd av partnern Henrik Wilhelm Peills död 1797 och hans egen död 1799 gick Grillska handelshuset i konkurs. Johan Abraham var gift med Christina Elisabeth Fischer (1731-1805) men äktenskapet förblev barnlöst. Av bouppteckningar framgår att han ägde mycket ostindiskt porslin, bland annat den stora polykroma vapenservisen som troligen har Christian Precht som formgivare. Det är mycket sannolikt att halvbrodern Claes var den ursprungliga beställaren av denna servis och att den vid Claes död övergick till Johan Abraham.

Johan Daniel Grill (1805-1866) läkare och livmedikus, levde större delen av sitt liv i Uppsala och Stockholm. Gift med sin syssling Sophia Elisabeth Grill och fick med henne dottern Lovisa Johanna Charlotta (g Raab) samt döttrarna Sophia Augusta och Emma Elisabeth, som båda dog i ung ålder.

Johannes Grill (1708-1754) flyttade tillbaka till Amsterdam 1722 med sin broder Anthony. Tillsammans grundade och drev de det framgångsrika Grillska handelshuset. Levde ogift och dog barnlös.

Lorentzo Grill (1737-1773) son till Abraham i Göteborg och bror till Jean Abraham, tämligen framgångsrik handlande, såväl inrikes och utrikes. Delägare i handelshuset Grill,  Petersén & C:o. Dog ogift och barnlös i ganska unga år.

Pehr Isaac Grill (1772-1842) var delägare i Garphytte bruk och alunverk och brukspatron på Garphyttan och Lannafors 1799-1817. Flyttade sedan till Örebro och dog där. Ärvde en polykorom ostindisk vapenservis och beställde en te- och kaffeservis med monogram. Gift med Catharina Charlotta Hedberg och hade med henne barnen Johan Daniel (1805-1866), Adolph Ulric (1807-1863), ogift och sjuklig, Anton Gustaf (1808-1894) som 1859 gifte sig med Ulrica Regina Grill, Petronella Charlotta (g Svanell), Carl Jacob (1815-1878) som blev konsul i Portugal (och tog den polykroma servisen dit) samt Eric Abraham som dog ung.

Ulrica Lovisa Lüning (1744-1824) tog med fast hand över driften av Godegård och Mariedam efter maken Jean Abraham Grills död 1792 och skötte sedan egendomarna med sönernas hjälp i över 30 år, fram till sin död.

Henrik Wilhelm Peill (1730-1797), son till pastorn i holländsk-reformerta församlingen i Stockholm Johan Gottfrid Peill och hans hustru Anna Maria Meijtens. Henrik Wilhelm Peill var därmed kusin till Anna Johanna (I) Grill (1720-1778) och från 1769 gift med hennes dotter Anna Johanna (II) Grill (1745-1801). Fick sin handelsutbildning genom Grillska handelshuset och verkade där fram till konkursen. Engagerade sig dessutom i olika former av bank- och finansverksamhet och medverkade som trogen kungavän bland annat vid finansieringen av Gustaf IIIs revolution 1772. Var stor konstsamlare och umgicks gärna i konstnärskretsar. Under något år var han bland annat trägen gäst hos Alexander Roslin och hans hustru i Paris. Påstås ha varit den som för sina blivande svärföräldrars räkning tog hem Rembrandts Batavernas ed till Sverige och lät efter deras död deponera målningen hos Konstakademien, dit den kort efter hans egen död skänktes av hans hustru. Ärvde i stort sett all konst efter sin morbror Martin van Meijtens d y (1695-1770), som var hovmålare i Wien. Peills konstsamling kom att hamna på Österby och förvärvades i samband med handelshusets konkurs av svägerskan Anna Johanna (III) Grill, men övergick efter hennes död till familjen Tamm och delades inte förrän 1876 och 1916.

Annonser