Om Godegård

Disponenten på Godegård, Baltzar Grill (1900-1975) berättar om Godegårds historia i en inspelning (36 minuter).

Godegards historia-Mix1-32kb.