Kort stopp i Flerohopp

Flerohopp

Jean Abraham Grill köpte Flerohopps lilla järnbruk 1782. Det ligger ungefär en mil nordväst om Nybro i Småland. Efter Jean Abrahams död 1792 drev sterbhuset under medverkan av hustrun Ulrica Lovisa Lüning bruket vidare till 1811, då det såldes till änkan Lovisa Hildebrandsson. Hennes make, bruksdisponenten Hildebrand Hildebrandsson, fanns med i verksamheten under hela den Grillska tiden, men avled året innan. Det blev sonen Isac som sedan skulle ta hand om driften, först som förvaltare och sedan som arrendator.

Här berättar Mårten Persson om sitt besök på Flerohopps bruk.