Kvinnan i skuggorna – Anna Maria Petersén Grill

Anna Maria Petersen GrillDetta porträtt föreställer Anna Maria Petersén Grill (1712-1754) och är förmodligen utfört av konstnären Johan Henrik Scheffel (1690-1781) när den unga damen är omkring tjugo år gammal. Att det är ett trolovningsporträtt kan man utgå ifrån med ledning av den oskuldsfulla vita rosen och rosenknoppen i dekolletaget.

Om man sammanför uppgifterna i flera vanligtvis hyfsat korrekta släktforskningsprogram och på Wikipedia, så förekommer flera väldigt olika uppgifter om vilka som kan vara hennes föräldrar och syskon. I ett par sammanställningar är hon helt utelämnad och existerar således inte alls. Man kan alltså säga att min mormors farfars farmor döljer sig någonstans i skuggorna. Naturligtvis vill jag försöka bringa reda i detta och väljer som utgångspunkt tre porträtt som möjligen kan ge en bild av hennes person skriver Mårten Persson, Grillska släktföreningens arkivarie i artikeln ”Kvinnan i skuggorna”.

Kvinnan i skuggorna, om Anna Maria Petersén Grill .