Släktförteckning

Den mest utförliga förteckningen över släkten Grill med en hel del intressanta personhistoriska notiser återfinns i Gabriel Anreps Svenska Slägtboken från 1871. Den bygger till stor del på Jan Wilhelm Grills krönika från början av 1860-talet, som du hittar i avskrift som PDF-fil under fliken Publikationer.

Anrep (pdf)

I del 17 i Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), sidorna 276-292 finns notiser bland annat om Anthoni Grill (d 1675), den förste medlemmen i den svenska släktgrenen, och lite längre artiklar om Baltzar Grill (d 1697), Abraham Grill d ä (1674-1725), Claes Grill (1705-1767), Johan Abraham Grill (1719-1799), Jean Abraham Grill (1736-1792), Adolph Ulric Grill (1752- 1797), Claes Lorentz Grill (1817-1907) och Claes Eric Grill (1851-1919). Man kan hitta SBL på referenshyllorna i välsorterade bibliotek och via www.statensarkiv.se.

Här nedan hittar du också en mycket enkel översikt över släkten Grill, en PDF-fil byggd på ett dokument i Excel, där man någorlunda överskådligt kan följa olika generationers Grillar, utan att ha tillgång till ett släktforskningsprogram. Där finns precis så mycket koncentrerade fakta kring varje person, som ryms på en enda rad.

Släktförteckning Grill 2015 (pdf)

Annonser