Överste Claes Eric Grill i Ryssland år 1897

claes-eric-grill-dagboksanteckningarKonstruktören av fortet vid inloppet till Göteborg, som släktmötet besökte för några år sedan, Claes Eric Grill tjänstgjorde 1897 under cirka ett år vid den tsarryska armén huvudsakligen i Kiev i Ukraina. Hans dagboksanteckningar från vistelsen i Ryssland publicerades året därpå i en militärtidskrift.

De livaktiga anteckningarna ger en god inblick i förhållandena inom den dåvarande ryska armén och livet som officer. Claes Eric Grill var kapten vid tiden för tjänstgöringen i Ryssland.

Anteckningarna som ger en fängslande skildring av dåtidens Ryssland återges nedan. Det kan noteras att som bekant var Finland en del av dåvarande Ryssland och Claes Eric Grill börjar sin resa med båt från Stockholm till Hangö i Ryssland/Finland för att senare fortsätta med tåg till St Petersburg.

Ladda ner dagboksanteckningarna från en kommendering till Ryssland år 1897 av Claes Eric Grill.

Magnus Grill (sonson till Claes Eric Grill)