Handelshuset

Det Grillska handelshuset var under mitten av 1700-talet ett av de mest betydelsefulla av de handelshus i Stockholm som ägdes av medlemmar av den så kallade Skeppsbroadeln, en grupp framgångsrika borgare som levde på nästan samma ekonomiska och sociala villkor som ståndspersonerna inom adeln. Under åren kring 1740 var handelshuset en av de fyra-fem största exportörerna av stångjärn från Stockholm och stod för ungefär en tiondel av den totala exporten (omkring 18-20 000 skeppund av totalt ca 180-200 000 skpd).

Exporten gick till en början mest till Nederländerna, där nära släktingar fanns som kunder och kommissionärer, senare även till England, Baltikum och Medelhavsländerna. Handelshuset exporterade också beck och tjära till skeppsbyggare inom Europa, en del koppar och mässing samt i allt större utsträckning även trävaror. Salt från Portugal var utan jämförelse den största importvaran, därefter ek och hampa från Baltikum för skeppsbyggeriet, men också vin, kaffe, socker, ost, tobak, textilier och andra varor för familjen och den närmaste vänkretsen. Råg från Baltikum importerades också, men spannmålsimporten var tämligen begränsad om man jämför med andra importörer.

Handelshuset var ett utpräglat exportföretag, importen stod bara för en mindre del av omsättningen.

Mer om Handelshuset

Grillska handelshuset. (längre artikel i pdf)