Processen mot de associerade i Växelkontoren

Ståndsriksdagens process mot de associerade i Växelkontoren 1765-1766 var utan tvekan den enskilda händelse, som mest av allt påverkade Grillska handelshusets verksam­het. De fem Växelkontoren inrättades 1747-1761 för att hålla växelkursen nere. Uppdragsgivare var riksdagen genom Sekreta utskottet och Rikets Ständers bank, riksbanken. I Växelkontoren ingick flera av de ledande stockholmsköpmänn och deras handelshus som hade väl upparbetade kontakter runt om i Europa.

I början lyckades de associerade ganska väl med sin uppgift, men från 1755 ökade inflationen och kursen steg från omkring 36 mark per riksdaler Hamburger banco upp till 108 mark under hösten 1762. Samtidigt tredubblades sedelutgivningen.

När Mössorna kom till makten vid riksdagen 1765-1766, inleddes en räfst mot de associerade i Växelkontoren. För­handlingarna fördes i Sekreta utskottet och i flera deputationer som sorterade under detta utskott. Man me­nade att Växel­kontorens uppgifter hade anförtrotts personer som tjänade på att hålla kursen uppe i stället för att sänka den. De associerade hade fått förmånliga ränte­fria lån och påstods ha gjort återbetalningar när penning­värdet varit sämre och därmed haft möjlighet att göra stora vinster. Det handlade också om återbetalningar i lågt värderade sedlar av tidigare kontant under­stöd i silver och om oegentligheter vid hantering av myntad koppar, som av riks­banken hade lämnats till Växelkontoret för att säljas i utbyte mot silver. De associerade redo­visade öppet sina affärer och hade beviljats ansvarsfrihet (decharge) vid 1760-1762 års riksdag. Trots detta dömdes de nu till hårda straff. Inom ett år hade alla utom en lämnat jordelivet, ruinerade och van­ärade. Det märkliga var att de associerades anhållan om att få sin sak prövad i domstol av­slogs, trots att både riksdagsmän och andra menade att deras begäran var rimlig och rätt­vis. Behandlingen i Sekreta utskottet och de fyra stånden kan nog betraktas som en hämnd­aktion riktad mot den tidigare hattregimen och ett justitiemord på de närmast be­rörda.

Läs mer om växelprocessen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.