Släktföreningen

Släktföreningen bildades 1946 med syfte att verka för god sammanhållning mellan släktens olika grenar, att genom släktforskning ta reda på mer om släktens tidigare öden och att på olika sätt sörja för bevarandet av gamla släktminnen, porträtt, skrifter och annat.

I nuvarande styrelse (2018-2019) ingår:

Styrelsen Grillska släktföreningenOrdförande: Magnus Grill, Råå, 0763-503512

Vice ordförande: Andreas Grill, Stockholm

Sekreterare: Per-Fredrik Grill, Stockholm

Ledamöter: Helene Komlos Grill, Stockholm, Katarina Elvin, Stockholm, Margareta Hammar, Norrtälje och Anna Grill, Trelleborg (suppleant)

Arkivarie: Mårten Persson, Lund, 046-211 64 70

Valberedning: Åsa Hammar, Norrtälje; Hanna Grill Lyssarides, Stockholm

Släktföreningens konto med SEB 5380-33 302 38. Årsavgiften är enligt Släktmötets beslut 100 kr för vuxen och 50 kr för barn under 18 år.

Läs mer om Grillska släktföreningen och tidigare årsmöten här.

Stadgar för Grillska Släktföreningen faställda den 5 maj 1946 (pdf)

Annonser