Släktföreningen

Släktföreningen bildades 1946 med syfte att verka för god sammanhållning mellan släktens olika grenar, att genom släktforskning ta reda på mer om släktens tidigare öden och att på olika sätt sörja för bevarandet av gamla släktminnen, porträtt, skrifter och annat.

IMG_2012I nuvarande styrelse (2019-2021) ingår:

Ordförande: Magnus Grill, Råå, 076-350 35 12

Vice ordförande: Andreas Grill, Stockholm

Sekreterare: Per-Fredrik Grill, Stockholm

Ledamöter: Helene Komlos Grill, Stockholm, Katarina Elvin, Stockholm, Margareta Hammar, Norrtälje och Anna Grill, Trelleborg (suppleant)

Arkivarie: Mårten Persson, Lund, 070-541 24 56

Revisor: Andreas Aly, Bromma

Valberedning:  Eva Holmberg, Göteborg, sammankallande

Läs mer om Grillska släktföreningen och tidigare årsmöten här.

Stadgar för Grillska Släktföreningen faställda den 5 maj 1946 (pdf)