Släktmöte 2017


INBJUDAN/KALLELSE TILL GRILLSKA SLÄKTFÖRENINGENS 1280px-Naturhistoriska_riksmuseetSLÄKTMÖTE I STOCKHOLM LÖRDAGEN DEN 17 JUNI 2017 MED BÖRJAN KL 10.00

Till Grillska Släktföreningens medlemmar,

Välkommen till släktmöte i Stockholm lördagen den 17 juni med början kl 10.00 vid Naturhistoriska Riksmuseet i Frescati norr om Stockholm. Samling vid Riksmuseets huvudingång. Till Riksmuseet kan man ta sig såväl med tunnelbana som med buss.

Programmet är följande:

10.00 Samling vid Riksmuseets Huvudingång.

Visning av och information om de naturaliesamlingar och skalbaggssamlingar med

Grillskt ursprung som finns vid Riksmuseet.

12.00 Visningen avslutas

13.00 Lunch på Värdshuset Kräftan vid Brunnsviken (se https://kraftan.nu/). En halvtimmes promenad från Riksmuseet eller medelst transport med annat färdmedel.

14.30 Släktmöte på Värdshuset

16.00 Avslutning

A1280px-Kräftriket_2009nmälan om deltagande görs senast 15 maj och deltagaravgiften, som inkluderar visning och lunch, är 100 kr per vuxen och 50 kr per barn under 18 år.

Gör så här:

  1. Anmälan om deltagande görs till vår sekreterare Per-Fredrik Grill under adress grill@tele2.se
  2. Betala deltagaravgifter (100 kr per vuxen och 50 kr för barn under 18 år) och medlemsavgifter för år 2017 (100 kr per vuxen och 50 kr för barn under 18 år) genom insättning på Grillska Släktföreningens bankkonto i SEB

5380-3330238. Glöm inte att ange avsändare så vi vet vilka betalningarna avser.

Möteshandlingar bifogades inbjudan till mötet som har gått ut via e-post till medlemmarna. Konatkta oss på redaktion.grilliana@gmail.com om ni inte har fått inbjudan via e-post.

Mycket välkomna till Grillska Släktföreningens årsmöte 2017 vid Riksmuseet i Stockholm.

Jag hoppas vi ses den 17 juni!

Med vänlig hälsning
Magnus Grill
Ordförande

Foto: Naturhistoriska riksmuseet av Wikimedia Commons och Värdshuset Kräftan av Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 3.0