Grillska gravar

Gravarna i Maria Kyrka
Flera av de reformerta släkterna bodde i närheten av Maria Kyrka i Stockholm och valde att ha sina gravar där, även om de firade sina gudstjänster på annan plats. Släkten Grill har haft två gravar i gången, nr 16 och 39, där flera av dem som levde på 1700-talet och i början av 1800-talet ligger begravda. För några år sedan satte släktföreningen upp en minnestavla i kyrkan och gav också ut en informationsbroschyr.

Gravar i Maria Kyrka (pdf)

Grillska gravkoret vid Godegårds kyrka
I detta gravkor med Grillska vapnet ovanför dörren ligger Jean Abraham Grill och hans hustru samt flera av deras barn och barnbarn som levde på 1700- och 1800-talet. Eftersom gravkoret idag är fullt utnyttjat och därmed för evigt tillslutet har några ur släkten Grill på senare år blivit begravda strax utanför gravkoret och i en familjegrav på nya kyrkogården något hundratal meter från gravkoret. Här redovisas namn, inbördes släktskap och några andra intressanta fakta.

Läs mer om Grillska Gravkoret vid Godegårds Kyrka (pdf)


Grillska Graven vid Mariedam

På en kulle mellan Mariedam och Trehörnings masugn, nära järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby, ligger den Grillska graven. Där vilar Andreas Gustaf Grill, två av hans tre hustrur och flera av deras barn som alla levde på 1800- och första hälften av 1900-talet. Graven tillhör idag Lerbäcks församling och vårdas av församlingen.

Läs mer om Grillska familjegraven vid Mariedam (pdf)