En femtioårig brevväxling – brev i Godegårdsarkivet

Brevväxling

I Godegårdsarkivet finns ungefär 200 brev från Ulrica Lovisa till sonen Fredrik Wilhelm och 400 brev från sonen till modern. I artikeln finns exempel och  ett stilprov skriver Mårten Persson.

Sommaren 2019 kommer det att vara en utställning på Christinehofs slott på Österlen med rubriken ”Sängen – Himmel eller Helvete”. Där kommer man bland annat att ställa ut Jean Abrahams och Ulrica Lovisas säng från Godegård med information om ägarna, både om Jean Abrahams verksamhet som superkargör och Ulrica Lovisas roll som matmoder för ett stort bruk och efter makens död också som företagsledare.

Som underlag för denna utställning har Mårten Persson sammanställt egna och andras avskrifter av ett antal brev i Godegårdsarkivet mellan Ulrica Lovisa och Jean Abraham och från systrarna Christina Maria och Anna Johanna (III) till dem båda, samt från kusinen/svågern Adolph Ulric och några till.

Artikeln överlämnas här som lite ”Julgodis”, men kommer förmodligen senare att kompletteras med utdrag ur fler brev från modern Ulrica Lovisa till den förhoppningsfulle sonen Fredrik Wilhelm. Tanken är att Ulrica Lovisa på många sätt förtjänar en större plats i släkthistorien än hon tidigare har fått.

En femtioårig brevväxling. Ett urval brev i Godegårdsarkivet mellan makar, syskon och kusiner inom släkten Grill 1755-1805.