Grill’s Hofje i Amsterdam

Bröderna Anthoni Grill (1664-1727) och Abraham Grill (1674-1725) grundade på 1720-talet i Amsterdam respektive Stockholm var sitt hem för obemedlade änkor ur borgerskapet, Grill’s Hofje och Borgerskapets Enkehus.

I den här artikeln från Sverige Kuriren berättas historien om Grill’s Hofje som Grillana har fått godkännande att återpublicera.

Artikeln är publicerad i Sverige Kuriren som är Svensk-Nederländska föreningens medlemstidning.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grill om Grill – föredrag från Österbybruks Herrgård

Nu är det möjligt att se föredraget ”Grill om Grill”, där släktföreningens ordförande Magnus Grill berättar om familjen Grill och dess historia.

Föredraget har spelats in på Österbybruks Herrgård och är en del i herrgårdens föredragsserie som streamas på Facebook.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Släkten Grill och Österbybruk

Ett föredrag med denna titel sänds nu på lördag 20 mars kl 17.00 av Stiftelsen Österbybruks Herrgård. Föredraget är ett i Stiftelsens serie av föredrag och hålls av Släktföreningens ordförande Magnus Grill.

Sändningen sker via brukets sida på Facebook. Sidan nås vid sökning på Facebook och Österbybruks Herrgård. Sidan kan nås även av de som inte är medlemmar eller har konto på Facebook. Man klickar då bara på ”inte nu” när frågan om medlemskap eller konto kommer upp.

Österbybruks sida på Facebook

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Historien om några linneservetter från familjen Grill

Min mor Kerstin Hvistendahl 1920-1994 (född Wessén, omgift Brems) var utbildad på textillinjen på dåvarande Teknis (nu Konstfack). Något år innan hon dog pekade hon en dag på en några äldre linneservetter och sa lite bestämt; ”Du skall vara rädd om dessa, de kommer från min farmors mor.” Servetterna togs så småningom om hand, stoppades i en plastpåse och glömdes bort i ett hörn av mitt linneskåp. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Digitalt vårmöte!

Dags för nytt möte med styrelsen för Grillska släktföreningen och vårmötet fick också ske digitalt. Trevligt som alltid att ses, även om det var via Zoom. Många frågor stod på dagordningen, bland annat nästa släktmöte, årsredovisningen 2020 och hemsidan.

I styrelsen sitter:

Ordförande: Magnus Grill, Råå

Vice ordförande: Andreas Grill, Stockholm

Sekreterare: Per-Fredrik Grill, Stockholm

Ledamöter: Helene Komlos Grill, Stockholm, Katarina Elvin, Stockholm, Margareta Hammar, Norrtälje och Anna Grill, Trelleborg

Arkivarie: Mårten Persson, Lund

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Makt och pengar i frihetstidens Sverige

En bok med rubricerade titel har nyligen publicerats. Den är skriven av Thomas Magnusson och behandlarekonomiska maktintriger under Frihetstiden i Sverige 1720-1766.

De som själva berikade sig under denna tid kallar Magnusson för oligarker. Det är framför allt tre saker som Magnusson attackerar:

1. Statlig finansiering av uppbyggnad av manufakturer i landet
2. Utarrendering till privata aktörer av indrivning av tullavgifter
3. Statlig utlåning och utnyttjande av växelkontor för stabilisering av valutan

Otvivelaktigt var det en utbredd korruption i Sverige under denna tid och många utnyttjademöjligheterna att privat berika sig beroende på brister på regler och kontroll i destatliga finanserna.

Vilka var då dessa oligarker. Fanns det representanter för det Grillska handelshuset bland dessa oligarker? Enligt Magnusson återfanns huvuddelen av oligarkerna på Riddarhuset jämte några ledande medlemmar av borgarståndet.

I korthet kan sägas att huvuddelen av oligarkerna var adliga, många från ämbetsadeln, jämte ledande borgaresom Plomgren, Kierman, Broman och LeFebure. Grillar nämns på några ställen i boken. Carlos Grill var passivt engagerad i Alingsåsmanufakturen och Handelshuset Grill svarade för finansiering och utlåning i många sammanhang. Exempelvis utbetalade Grill den statliga ersättningen till Tessin under hans Parisvistelse mm.Växelkontoren med deltagande av Carl, Claes och Johan Abraham Grill har behandlats i många sammanhang, och räfsten 1765 mot Claes Grill ansågs senare alltför hård och omotiverad.

I Magnusssons personuppräkning i slutet av boken anges Carlos, Johan Abraham och Claes Grill som oligarker, samtidigt som det slås fast att de inte var egentligen delaktiga i de statliga bedrägerier som förekom vid denna tid. På sid 271 i boken sägs: ”Familjen Grill, varav en medlem blivit förledd att bedra, var annars allmänt känd som hederlig. En av bröderna hade till och med bistått med brödsäd vid missväxt och understött de fattiga.”

Så enligt Magnussons definition på oligarker, kan man säga att ingen representant för släkten Grill uppfyller kraven för att kallas oligark. Men flera var naturligtvis i kraft av finansiell styrka, kontaktnät och utrikeshandel mycket delaktiga i det ekonomiska livet i Sverige under Frihetstiden.

Magnusson är enligt min mening väl negativ till Frihetstiden ekonomiska politik. Visst håller jag med om det vansinniga i att statligt stödja uppbyggnad av manufakturer för att ersätta import, privatisering av tulluppbörd samt den väldigt expansiva finanspolitiken. Samtidigt blev det en snabb utveckling inom många områden och individen fick en ökad frihet inom många områden.

Boken är intressant men väl generaliserande och svårläst beroende på alla källhänvisningar.

Magnus Grill, ordförande i Grillska släktföreningen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grillska Släktföreningens släktmöte 19 juni 2021 i Amsterdam

Styrelsen har fortsatt diskuterat genomförandet av Grillska Släktföreningens nästa Släktmöte, som har beslutats att äga rum lördagen den 19 juni 2021 i Amsterdam.

I dessa tider känna allt mycket ovisst, men vi är av den uppfattningen att sannolikt kommer mycket att förändras under kommande vår med färre begränsningar i resor mm och kanske till och med att de flesta kan ha blivit vaccinerade mot Covid-19. Vår slutsats är att vi fortsätter planeringen och utgår från att Släktmötet kan genomföras den 19 juni i Amsterdam.

Släktmötet sammanfaller med Grill’s Hofjes 300-årsjubileum, som då kommer att uppmärksammas i Amsterdam. Vid Grill’s Hofjes 250-årsjubileum 1971 deltog sex personer från den svenska Släktföreningen.

Läs mer.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Styrelsemöte på Zoom

Styrelsen för Grillska släktföreningen träffas en gång på våren och en gång på hösten och det senaste mötet skedde lördagen 7 november. På grund av den rådande pandemin blev det ett digitalt möte som ägde rum på Zoom.

Trots att det inte var möjligt att träffas på riktigt var det digitala mötet trevligt och flera punkter hanns med, bland annat föreningens ekonomi, innehåll på hemsidan och nästa års släktträff. Mer information om släktmötet kommer att skickas ut inom kort till medlemmarna.

Här finns mer information om styrelsen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Om en brevsamling från 1900-talet

Ann Grill har botaniserat i Märtha Grills brevskörd i Godegårdsarkivet på Nordiska museet. Breven har skrivits för runt hundra år sedan men är rykande aktuella inte minst i dessa Coronatider vad gäller smittorisker. Men sjukdomarna har andra namn i breven, som Spanska sjukan, Tuberkulos och Halsfluss.Om en brevsamlingTyngdpunkten finns i brevväxlingen mellan Märtha Grill och hennes barn när de börjar bli vuxna och studerar på annan ort. Det finns kärleksbekymmer, oro inför framtiden, naturlyriska erfarenheter och hur man ska få sina studiepengar att räcka.

På studieloven vänder ungdomarna åter till det rofyllda Godegård men det blir också platsen för en familjetragedi.

Läs hela artikeln ”Om en brevsamling från 1900-talet” (pdf)

 

 

Publicerat i Släkten Grill | 1 kommentar

Ett skepp kommer lastat

Med ostindiefararen Cron Printz Gustaf reste Jean Abraham Grill (1736-1792) hem till Sverige efter sin nära åtta år långa stationering i den kinesiska staden Kanton, i början som privat handlare (particulier) och sedan som Ostindiska Kompaniets första fasta superkargör.

Så här kan det kanske ha sett ut, när fartyget lämnade Wampoa längs Pärlfloden och närmade sig Bocca Tigris (sundet Tigermunnen), ungefär halvvägs ner mot Macao och öppna havet, skriver Mårten Persson i en artikel.

Cron Printz Gustaf, detalj ur en av F H af Chapmans gouacher från Skärva

Cron Printz Gustaf, detalj ur en av F H af Chapmans gouacher från Skärva.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar