Lejon, fåglar och junivärme – släktmöte bland samlingar och i prunkande grönska

”En av världens största naturaliesamlingar över uppstoppade fåglar är den Grillska samlingen som Vetenskapsakademien tog emot för museets räkning 1829”, berättade Förste assistent Erik Åhlander för de trettiotal medlemmar från Släktföreningen som deltog i Släktmötet 2017 som ägde rum på Naturhistoriska riksmuseet 17 juni.

IMG_3646.JPG

Samling med 634 fåglar

Grillsamlingen innehåller så många som 634 fåglar och kom till museet via Söderfors bruk och Adolph Ulrich och Anna Johanna Grill som på 1770-talet samlade naturalier på sina resor, bland annat till London. Hjälp med att bygga upp samlingen fick de av brukets fältskär Per G. Lindroth, som var naturvetare och hade praktiska kunskaper kring konservering och förvaring av djur och föremål. I samlingen finns, utöver fåglar, även bland annat apor, en myrslok, fladdermöss, en sälkut, ett lodjur, vesslor, utter och igelkottar. Senare las även en flodhäst, en zebra, antiloper och häst till samlingarna.

Visning av lejon

I samlingen finns också ett magnifikt uppstoppat lejon som härrör från Marocko och togs till Djurgården i Stockholm 1780, för att sedan föras till Söderfors bruk efter att det hade dött 1792. Till släktföreningens stora glädje hade Naturhistoriska riksmuseet tagit fram lejonet från magasinet där det numera förvaras, och alla fick möjlighet att se det i verkligheten och ta en samlingsbild.

FullSizeRender

”Grill-samlingen är kompakt, väldokumenterad och unik. Det finns inte en liknande samling i hela världen”, berättade Erik Åhlander.

Lunch och släktmöte

Efter föreläsningen tog medlemmarna sig vidare till Värdshuset Kräftan vid Brunnsviken för att äta lunch tillsammans. Junivärme, sol och grönska omgav det vackra värdshuset och maten var utmärkt. Efter samkväm hölls släktmötet och protokoll kommer att skickas ut till medlemmarna via e-post.

Tack till alla för en fin dag tillsammans!

Detta bildspel kräver JavaScript.