Lämna bidrag till angelägna ändamål

Släktföreningen har ett bankkonto i SE-banken (5380 333023-8). Där kan du lämna bidrag till olika ändamål som ligger släkten nära. Just nu har vi följande tema:

Se till att den ”portugisiska” terrinen stannar i Sverige.
För ett par år sedan kom en unik terrin ur en hittills okänd vapenservis för släkten Grill till Sverige med hjälp av en svensk antikhandlare. Servisen levererades ursprungligen med Ostindiska Kompaniets skepp Enigheten år 1753. Genom arv har servisen hamnat i Portugal, där ättlingar levde så sent som in på 1950-talet. Med hjälp av terrinen har det blivit möjligt att säkrare än tidigare datera övriga Grillska vapenserviser. Låt oss se till att den hamnar på ett svenskt museum som kan tänka sig att samarbeta med släktföreningen för att bygga upp en komplett samling vapenporslin. En donation kostar i storleksordningen 200 000 kronor och du kan bli ”delägare” i terrinen genom att bidra med valfritt belopp. Märk talongen ”Terrinen”.

Reparationer på Grillska gravkoret vid Godegårds kyrka.
I gravkoret ligger 23 medlemmar av släkten Grill och deras närstående, från Jean Abraham Grill och framåt. Gravkorets dörr håller på att rosta sönder. Färgen flagar och putsen faller ner på flera ställen. Omedelbara reparationer och löpande underhåll kommer de närmaste åren att uppgå till omkring 20 000 kronor. Församlingen kan inte bidra till underhållet och möjligheterna att få kyrkoantikvariskt stöd är mycket begränsade. Märk talongen ”Gravkoret”.

Födelsedagspresenter, minnesgåvor, arv och testamenten.
Föreningen vill gärna subventionera släktmöten, understödja forskning av olika slag och bidra till digitalisering av porträtt, foton, musik, filmer och andra liknande arkivalier för släktföreningens räkning. En hel del av materialet kommer med tiden att bli tillgängligt för alla via denna hemsida. Märk talongen ”Släktföreningen”.

Tack för ditt bidrag.

Läs mer här.

Annonser