Publikationer

Här följer korta informationstexter om några släktkrönikor, uppsatser och andra publikationer som du kan ladda ner som PDF-filer från Grillska släktföreningens hemsida.

Släktkrönikor

Jan Wilhelm Grills krönika
Jan Wilhelm Grill
(1815-1864) var naturvetare, företog flera forskningsresor och var mycket kulturellt intresserad. Denna krönika, som är skriven i början av 1860-talet, utgör det viktigaste underlaget för avsnittet om släkten Grill i Gabriel Anreps Svenska Slägtboken från 1871. Krönikan fokuserar särskilt på personer som är intressanta för författaren, bland annat släktens front­figurer Claes och Anna Johanna (I) Grill, JWG:s egen farfars far Abraham Grill och dennes barn, farfadern Jean Abraham Grill och fadern Fredrik Wilhelm Grill. Inte minst den senare ges stort utrymme. Det skrivna ger också en bild av den stora konstsamling författaren var ägare till och som till största delen fördes över till Gode­gård när han dog 1864, ogift och barnlös, men som nu är fördelad på flera händer.

Jan Wilhelm Grills krönika (pdf)

Lorentzo Grills krönika
Lorentzo Grill
(1883-1965) var son till Andreas Gustaf Grill på Mariedam i hans tredje äktenskap med Ewa Lorichs. Krönikan är skriven julen 1924 i USA, dit Lorentzo utvandrade i unga år. Mot slutet av sitt liv bodde han i Orange, Massachusetts. Krönikan har titeln ”En emigrants minnen och anteckningar om sitt hemland och sin släkt Grill” och är tillägnad hans barn Anthony och Laurencia och deras kusiner. Den är personligt färgad och handlar till stor del om fadern och dennes liv och verksamhet, men också om livet på Mariedam och hur det gick till när gården och en stor del av inventarierna måste säljas 1886 för att undvika konkurs. Krönikan är nedskriven långt efter att händelserna inträffade och dess värde som historiskt källmaterial är kanske begränsat, men den är ändå mycket intressant som ett försök att återupprätta fadern och beskriva dennes dynamiska och spännande liv.

Lorentzo Grills krönika (pdf)

Henriette Rehbinders krönika
Henriette Grill Rehbinder
(1860-1953) var dotter till Claes Lorentz Grill på Godegård. Krönikan kallas ”Om Grillska Godegårdsgrenen” och är skriven 1946. Den återger berättelser och minnen som handlar om farfadern Fredrik Wilhelm Grill och dennes hustru Ulrica Lovisa Lüning, fadern Claes Lorentz och modern Henriette Lidman Grill, samt faderns syskon och deras äkta hälfter. Även Henriettes kusiner finns med på ett hörn. Krönikan är intressant och trevlig både som tidsdokument och som beskrivning av livet på Godegård. Som historiskt källmaterial är den dock inte helt tillförlitlig.

Henriette Rehbinders krönika (pdf)

Ulla Persson om modern Eva Grill-Sandin
Eva Grill-Sandin
(1874-1954) var dotter till Andreas Gustaf Grill på Mariedam i dennes tredje äktenskap med Ewa Lorichs. Ulla Persson (f Sandin, 1915-1997) var enda barn till Eva Grill-Sandin. Hon gör här en mycket personlig beskrivning av modern och hennes liv på Mariedam och i Örebro under de första årtiondena på 1900-talet. Dokumentet är sammanställt 1980 och i första hand tänkt att läsas av Ulla Perssons barn Mårten, Eva och Arne, men kan möjligen ha ett vidare intresse.

Ulla Persson om Eva Grill-Sandin (pdf)

Militären Claes Lorentz Grill (1817-1907)
Claes Lorentz Grill föddes på Mariedam och var son till Fredrik Wilhelm Grill och hans hustru Regina Nordenfeldt. Som sjuttonåring påbörjade han sin militära karriär som volontär vid Göta Artilleriregemente och avslutade den 1867 med pension som överstelöjtnant i Armén och Generalstaben.

Claes Lorentz Grill (pdf)

Uppsatser

”Den högstäfventyrliga Promenaden vid Rian i maj 1844”
Kandidatuppsats i Historia vid Lunds universitet, hösten 2005. Författaren Mårten Persson försöker med hjälp av privatbrev bevarade i Godegårdsarkivet på Nordiska Museet och andra källor ta reda på fakta om de fem personer som är avbildade på en akvarell från 1844 och som beskriver ”en högst äfventyrlig promenad vid ån Rian” nära Godegårds herrgård i Östergötland. De fem personerna är brukspatron Fredrik Wilhelm Grill, hans hustru Regina, f. Nordenfelt, dottern Sophie samt kavaljeren Antoine Pratté (konstnären) och guvernanten Mamsell Augusta Sundeman.

Den högstäfventyrliga Promenaden vid Rian i maj 1844(pdf)

Andreas Gustaf Grill – bergsman och entreprenör
Magisteruppsats i Historia vid Lunds universitet, våren 2007. Författaren Mårten Persson skildrar direktören vid Jernkontoret Andreas Gustaf Grill (1827-1889) i hans roll som bergsman och entreprenör. Grill var metallurgisk rådgivare vid de försök vid Edskens masugn, som ledde till götstålsprocessernas genombrott i Sverige och världen, särskilt då Bessemer-metoden. Han var också initiativtagare till järnvägen Hallsberg-Motala-Mjölby. Banan var den första enskilda järnväg som övertogs av staten (1879) och införlivades med statsbanenätet.

Andreas Gustaf Grill (pdf)

Litteraturförteckning
Denna litteraturförteckning innehåller vissa källor, tryckta och otryckta, samt litteratur som ur olika aspekter beskriver delar av släkten Grills historia. Det finns också uppgifter om en del skrifter om och av personer inom släkten Grill. Materialet bygger på en förteckning av Karl Ankarswärd från 1974 och är uppdaterat och kompletterat av Mårten Persson.

Litteraturförteckning (pdf)

Offentliga arkiv

Det finns flera offentliga arkiv som innehåller material om släkten Grill. Här några:

Godegårdsarkivet på Nordiska Museet, överfördes från Godegård 1952. Innehåller intressanta handlingar kring Jean Abraham Grills verksamhet inom Ostindiska Kompaniet, men också 50.000 privatbrev till Jean Abraham Grill och Lovisa Ulrica Lüning, Fredrik Wilhelm Grill och Regina Nordenfeldt, Claes Lorentz Grill med flera. Till arkivet hör också en nästan för mer än 100 år obruten följd av ekonomiska handlingar för Godegård och underlydande bruk och gårdar. Ännu i slutet av 2008 var denna del av arkivet inte katalogiserad.

Bruksarkivet vid Lövstabruk i norra Uppland innehåller bland annat vissa fragment från det Grillska handelshuset (åren 1752 och 1761), en del bouppteckningar, avtal, köpekontrakt, brev mellan brukspatron och förvaltare och liknande handlingar. Arkivet har bevarats bland annat på Österby och så småningom kommit till Lövstabruk genom ägarskiften.

Stockholms Stadsarkiv har bland annat kyrkoböcker, bouppteckningar, mantalslängder, taxeringslängder, fastighetsregister och handlingar för Grillarnas medverkan i ledningen av staden Stockholm. Där finns också handlingar avseende handelshuset Carlos & Claes Grills konkurs i slutet av 1700-talet. www.ssa.stockholm.se

Landsarkiven i Uppsala, Vadstena och Göteborg innehåller bouppteckningar för åtskilliga medlemmar av släkten Grill samt kyrkböcker som visar flyttningar, äktenskap, födslar och dödslar. I Göteborg finns även en hel del handlingar som berör Ostindiska Kompaniets verksamhet.

Riksarkivet, innehåller en stor mängd handlingar på olika områden. Bland annat förvaras där Jernkontorets äldre arkiv, som ger många upplysningar om släkten Grills bruksinnehav och järnhantering. Flera i släkten har också varit engagerade i Jernkontorets verksamhet, dels i samband med dess första tid i mitten av 1700-talet, dels i samband med den snabba tekniska utvecklingen ungefär hundra år senare. www.riksarkivet.se

Släktföreningens arkivarie Mårten Persson, (e-post: redaktion.grilliana@gmail.com, tfn 046-211 64 70) tar tacksamt emot nya uppgifter om intressanta arkivalier, böcker och andra publikationer, släktkrönikor, foton, målningar, konstföremål, vapenserviser och annat av intresse för släkten.

Information och uppgifter kan också lämnas till hemsidans redaktion via e-post: redaktion.grilliana@gmail.com

En kommentar till Publikationer

  1. Katarina Elvin skriver:

    Hej!
    Jag skriver detta i kommentardelen för att visa att jag läst igenom ovanstående avsnitt något så när. Häromdagen städade jag i alla mina olika släktpapper och hittade två ganska intressanta gulnade häften. Ett heter ”BIBLIOGRAFI.Avdelning för tryckta skrifter författade av medlemmar av släkten Grill”. Den andra heter ”Förteckning å tryckt litteratur rörande släkten Grill”. Undrar om Mårten känner till dessa och om ni tycker att dessa är något för hemsidan.
    Hälsningar Katarina
    PS Jag hittade också litet kuriosa som jag skickar med e-post till Helene.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.