2015 års kalender över Ointroducerad Adel

kalender-over-ointroducerad-adels-forening-20152015 års kalender över Ointroducerad adels kalender har nu kommit. Släkten Grill har varit förtecknad i kalendern sedan den första kalendern kom ut 1935. Kalendern ges ut vart femte år. Ointroducerad Adels Förening  bildades dock redan vid början av 1900-talet med Överste Claes Eric Grill som en av tre stiftare av föreningen.

Kalenderns uppbyggnad följer mallen från Riddarhusets Adelskalender, vilket innebär att enbart manliga personer förtecknas i rakt nedstigande släktled. Kalendern skickas ut till medlemmar av Ointroducerad Adels Förening.

Mer information om kalendern finns på OAFs hemsida www.oaf.se

Annonser
Publicerat i Nyheter, Släkten Grill | Lämna en kommentar

Rembrandt-tavla ställs ut i London

1024px-Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_046Rembrandt-tavlan ”Batavernas trohetsed till Claudius Civilis” ställs ut i National Gallery i London för närvarande och fram till våren, då tavlan ställs ut i Rijsmuseum i Amsterdam.

Utställningen i London, som går vidare till Amsterdam, är benämnd ”Rembrandt: Late works”.

Tavlan, som ägs av Konstakademin, donerades dit 1798 av Anna Johanna Grill, och visas normalt på Nationalmuseum i Stockholm, men under dess stängning för ombyggnad har tavlan lånats ut till dessa världskända muséer.

Läs mer om utställningen på National Gallery.

Mer information om tavlan och Anna Johanna Grills donation till Nationalmuseum.

Läs mer om Rembrandt, egentligen Rembrandt Harmenszoon van Rijn, född 15 juli 1606 i Leiden, död 4 oktober 1669 i Amsterdam här.

 

Publicerat i Nyheter, Släkten Grill | Lämna en kommentar

Nya artiklar om Släkten Grill

I Historiska Värdepapper nr 3, årgång 35 finns en artikel om Släkten Grill och dess historia samt i nr 4, årgång 35 (dvs 2014) finns en artikel benämnd Släkten Grill och dess historia del II. Artiklarna är skrivna av John Örtengren och adressen är info@historiskavardepapper.com om ni vill beställa artiklarna.

Besök www.historiskavardepapper.com för mer information.

Publicerat i Nyheter, Släkten Grill | Lämna en kommentar

Släktmöte på solig västkust

Strålande sol, blå himmel och hav mötte den skara av släktföreningen som samlades lördagen 15 juni 2013 i Långedrag för Grillska släktföreningens släktmöte. På programmet stod lunch på Långedrags värdshus och promenad till Oskar den II fort vid södra älvstranden av Göta Älvs utlopp i Göteborg, där det hölls en visning om fortet med fokus på dåvarande fortifikationsbefälhavaren Claes Erik Grill som ansvarade för byggandet av fortet.

Släktmöte i LångedragEfter en intressant och trevlig visning som hölls av museiansvarige Martin Tilander, där vi fick lära oss att fortet var unikt och ett av det modernaste i sitt slag då det anlades kring sekelskiftet 1900 med modern byggnadsteknik och elegant estetik som ledstjärnor, hölls det formella släktmötet. Generella frågor såsom medlemsantal, verksamhet, ekonomisk redovisning, senaste nytt och kommunikation diskuterades vid mötet som avslutades med föredrag.

Släktföreningens styrelseordförande Magnus Grill höll en presentation om Överste Claes Erik Grill, föreningens arkivarie Mårten Persson presenterade Överstelöjtnant Claes Lorentz Grill lite närmare och Kommendörkapten Per-Fredrik Grill berättade om västkustens nuvarande försvar. Länkar till föredragen finns nedan.

Sammanlagt deltog tjugofem av föreningens medlemmar, resandes från både öst- och västkust samt södra Sverige. Nästa möte kommer att hållas 2015.

Läs föredraget om Överste Claes Erik Grill och se bilder

Mer om Claes Lorentz Grill (pdf)

Detta bildspel kräver JavaScript.

Publicerat i Släktmöten | Lämna en kommentar

Släkten Grills Ostindiska Porslin

Cleives bokCleive Hornstrand är nu klar med sin bok om de Grillska porlinsserviserna, både vapenporslinet och monogramserviserna. Det är en förtjänstfull, genomarbetad och heltäckande sammanställning av hans egna och experternas bedömningar, grundad på ingående litteratur- och arkivstudier och kontakter med muséer och samlare över hela Europa. Texten löper parallellt på svenska och engelska. Utomordentligt rikt bildmaterial i färg och svartvitt. En verkligt faktaspäckad höjdare för den porslinsintresserade.

Boken kan beställas direkt från Cleive Hornstrand, tfn 08-756 21 60, eller via e-post cleive@hornstrand.net och kostar 420:- plus frakt 70:- alltså 490 kr totalt.

Publicerat i Nyheter, Porslin, Publikation | 1 kommentar

Inbjudan till Släktmöte i Göteborg/Långedrag 15/6-2013

långedrag7Härmed inbjudes till släktmöte med Grillska Släktföreningen lördagen den 15 juni 2013 kl 12.00 i Långedrags Restaurang, Göteborg. Släktmötet går i temat militärerna Grill och inkluderar besök vid Oskar den II fort vid södra älvstranden av Göta Älvs utlopp i Göteborg.

Mer information och anmälan.

Publicerat i Släktmöten | Lämna en kommentar

Välkommen

Välkommen till Grillska släktföreningens hemsida!

Grillvapen

Vår förhoppning med hemsidan är att den ska bidra med kunskap om familjen Grill och att den ska fungera som ett forum där släktens medlemmar, men också andra intresserade, kan mötas och utbyta information.

Texter och material får gärna e-postas till sidans redaktion: redaktion.grilliana@gmail.com.

Bilder och texter på hemsidan får användas i redaktionellt material, men ange alltid hänvisning till källa och författare.

Kommentarer för alla att läsa kan också lämnas nedan genom att klicka på kommentera.

Trevlig läsning och välkommen åter!

Redaktionen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bilder från besök på Nordiska Museets Godegårdsarkiv

Fler bilder från släktföreningens släktmöte på Nordiska Museets Arkiv i Stockholm den 11 juni 2011.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Publicerat i Släktmöten | 1 kommentar

Till alla intresserade av släkten Grill

Som ordförande i släktföreningen vill jag önska alla en god fortsättning på 2012. Under förra året hade släktföreningen släktmöte på Nordiska Museets Arkiv i Stockholm den 11 juni. Traditionen är att släktföreningen ordnar ett släktmöte vartannat år på en plats med anknytning till släkten. Det innebär att nästa släktmöte planeras till våren 2013. Kom gärna med förslag på plats och program.

Släktmötet 2011 hade ett mycket intressant program ordnat av släktföreningens styrelsemedlem Mårten Persson på Nordiska Museets Arkiv, som inte ligger i anslutning till museet utan vid Linnégatan 89C i Stockholm.

I arkivet, som är öppet för intresserade, hade Mårten och museet plockat fram handlingar från 1700-talet och 1800-talet med anknytning till släkten Grill, huvudsakligen från det s k Godegårdsarkivet. Det var oerhört intressant att i sin hand hålla och läsa originalbrev från 1700-talet skrivna av kanske Johan Abraham Grill angående olika affärshändelser inom det Svenska Ostindiska Kompaniet. Fascinerande var att notera att språket i breven kunde vara svenska, franska eller engelska samt att de nådde sin adressat kanske skickat till Goda Hoppsudden eller St Helena för adressaten ombord på fartget Sophia Albertina ”en route de Chine” på väg till slutdestinationen Göteborg. Eftersom brevet fanns i arkivet hade det således mottagits av adressaten och medförts till Sverige. Mycket spännande. Prova gärna själv och gör ett besök på arkivet.

Släktföreningens släktmöte 2011 lockade 24 vuxna och 5 barn. Föreningen har ett sjuttiotal medlemmar. Föreningen är öppen för medlemmar av släkten eller andra intresserade av släkten Grill. Hör gärna av Dig om Du är intresserad.

Om Du har frågor kontakta gärna hemsidans redaktion.

Med vänlig hälsning

Magnus Grill
Magnus.grill@telia.com
0763-503512

Publicerat i Släktmöten | Lämna en kommentar

Grill’s hofjes 250-årsjubileum 1971

Grill's Hofje

Grill's Hofje

Stiftelsen Grill’s hofje i Amsterdam gav i samband med sitt 250-årsjubileum 1971 ut en särskild minnesskrift, där Isabella Henriette van Eeghen på ett intressant och levande sätt tecknar stiftelsens historia. Artikeln är bearbetad och översatt från holländskan av FM Elisabeth Schönbeck-Salzer.

Det är spännande att på detta sätt få en fördjupad bild av den holländska släktgrenens historia och även att läsa om den svenska släkten med holländska ögon.

I artikeln ingår också ett avsnitt om historien kring Rembrandt-målningen Batavernas ed till Claudius Civilis, som idag hänger på Nationalmuseum i Stockholm.

Grills hofje – Eeghen.

Publicerat i Rembrandt, Släkten Grill, Släktgren | Lämna en kommentar