Varvet Terra Nova i Stockholm

1024px-Terra_Nova_1733a

Del av Petrus Tillaeus karta visande Terra Nova skeppsvarv

Under 1700-talet fanns i Stockholm fyra större skeppsvarv, som byggde och utrustade fartyg med en lastförmåga på över 100 läster (100 läster motsvarar ungefär 240 ton). Varvet Terra Nova ägdes under perioden 1716-1782 av det Grillska handelshuset.

I slutet av 1600-talet hade Sverige omkring 750 fartyg som var stora nog att användas i
utrikes sjöfart. Efter Karl XII:s krig 1700-1718 bestod handelsflottan bara av drygt 200 fartyg. Åren efter 1720 började svensk sjöfart och svenskt skeppsbyggeri så småningom att blomstra igen.

I Stockholm anlades under 1720- och 1730-talen flera nya varv för att öka tillgången på
svenska handelsfartyg. Grillarnas Terra Nova var ett av dem. Terra Nova, anlades av Abraham Grill (1674-1725) på mark som inköpts 1716 av grevinnan Elisabeth Oxenstierna och utvidgades genom utfyllnader (därav namnet Terra Nova). Det låg vid nuvarande Strandvägen, öster om Grev Magnigatans nedersta del.

Grillarna hade också betydande intressen i verksamheten vid Stora Stadsvarvet. Till de större varven räknades även Clasons varv och Lotsack-Kiermanska Djurgårdsvarvet. Dessutom fanns ett par mindre reparationsvarv. Läs hela artikeln om Terra Nova.

 

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

När Grillska Huset blev kafé

”Inredningen är trevlig i stadig ek – stolar à la Operakällaren och bord à la Saarinen.”

I en artikel från Dagens Nyheter daterad 20 mars 1963 beskrivs hur det gick till när Grillska Huset vid Stortorget i Gamla stan blev kafé. Då, som nu, var det Stadsmissionen som öppnade kafé i byggnaden från 1600-talet som ägdes och huserades under många år av familjen Grill, och som nu är ett av de mest välbesökta kaféerna i Stockholm.

Artikeln avslutas med frågan ”Varför tänker man stänga redan kl. 18. Turisterna går kvällspromenader i Gamla stan.”Grillska kaféet

 

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Fredrik Wilhelm Grills stråkkvartett framförd i Åbo

1024px-Akatemiantalo,_RothoviuksenkatuSöndagen den 5 november 2017 framförde Kungsvägens musiker Fredrik Wilhelm Grills tredje stråkkvartett i Solennitetssalen i Akademihuset i Åbo. Verket framfördes två gånger, först för inbjudna gäster vid invigningen av en utställning och sedan vid en matinékonsert som var öppen för allmänheten. Uppförandena skedde förstås på tidsenliga instrument.

Bland invigningsgästerna fanns Finlands ärkebiskop Kari Mäkinen, biskop Joel Luhamets från Estlands evangelisk-lutherska kyrka och Svenska kyrkans biskop emerita Tuulikki Koivonen Bylund. Givetvis fanns högsta ledningen för Åbo stad på plats, likaså representanter för Åbo hovrätt och justitieministeriet samt rektorerna för Åbo Akademi
och Åbo Universitet.

Matiné i Åbo 171105

Foto: Samuli Lintula / Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Återinvigning av Mariedams kapell

DSC01431Söndagen den 22 oktober 2017 återinvigdes Mariedams kapell med en välbesökt och mycket stämningsfull gudstjänst med sång av både barn- och vuxenkör. Kapellet har fått ny utvändig isolering och utrustats med nybyggd toalett och pentry i anslutning till församlingssalen.

Mårten Persson representerade Grillska släktföreningen och höll ett kort föredrag om släkten grill och de Grillar som haft störst betydelse för Mariedam, alltså Jean Abraham Grill och Andreas Gustaf Grill. I samband med besöket diskuterades också underhållet av den Grillska familjegraven på kullen invid järnvägen.

Foto och text: Mårten Persson

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny faktaspäckad bok om släkten Grill

Bok om släkten Grill av Mårten PerssonEn del av artiklarna på Grillska släktföreningens hemsida har nu uppdaterats med de senaste rönen och delvis redigerats om för att passa att ges ut i bokform av Mårten Persson, släktföreningens arkivarie och som har skrivit många av artiklarna på hemsidan.

Mårten Perssons nya bok ”Grilliana, en bok om släkten Grill” (2017) spänner över vitt skilda områden och beskriver släktens historia, Grillska handelshuset i Stockholm och dess motsvarigheter i Amsterdam, London och Göteborg, de omfattande insatserna inom Svenska Ostindiska Compagniet, det breda engagemanget inom områdena konst, kultur och naturvetenskap och även de bittra konsekvenserna av den Kiermanska växelpro­cessen.

Boken omfattar åren 1650-1900

Boken omfattar i huvudsak åren 1650-1900, med tonvikt på det som skedde under det dynamiska 1700-talet. En utförlig artikel om de Grillska vapenserviserna och tre minibiografier över Jean Abraham Grill, Andreas Gustaf Grill och Claes Lorentz Grill ingår också.

Beställ boken

Boken går att beställa enligt nedan:

Illustrationer i färg och svartvitt, ca 250 sidor, hårdband. Pris 220 kronor. Porto tillkommer.

Beställes hos Intellego Utbildning AB, van Dürens väg 22, 227 30  Lund, eller hos Mårten Persson, tfn 070-541 24 56, mp@intellego.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lejon, fåglar och junivärme – släktmöte bland samlingar och i prunkande grönska

”En av världens största naturaliesamlingar över uppstoppade fåglar är den Grillska samlingen som Vetenskapsakademien tog emot för museets räkning 1829”, berättade Förste assistent Erik Åhlander för de trettiotal medlemmar från Släktföreningen som deltog i Släktmötet 2017 som ägde rum på Naturhistoriska riksmuseet 17 juni. Läs mer.

IMG_3646

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ewa Lorichs Grill firar 70 år

Ewa Lorichs GrillEwa Lorichs (1844-1926) var Andreas Gustaf Grills (1827-1889) tredje hustru. Hon växte upp på den vackra karolinska herrgården Wahlsta i Västmanland. Med Andreas Gustaf fick hon nio barn, av vilka åtta levde till vuxen ålder.

Här ser vi först en bild på Ewa när hon är 40 eller 50 år, uppklädd efter allra senaste modet. Smyckena har maken själv formgivit och de infogade ädel- och halvädelstenarna har han tagit hem i samband med sin exkursionsresa till Uralbergen 1870.

När paret sålde Mariedam 1886 bosatte sig familjen på Drottninggatan i Örebro. Efter Andreas Gustafs död 1889 flyttade Ewa Lorichs Grill till södra sidan av Stortorget, till nummer 14 närmare bestämt.

I den här artikeln berättar Släktföreningens arkivarie Mårten Persson om Ewa Lorichs Grills 70-årsdag i hemmet, omgiven av barn och barnbarn som kommit resande från Skåne, Stockholm och Göteborg, faktiskt ända från Norge och USA. Ett par månader senare bröt kriget ut. Läs mer.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Släktmöte 17 juni 2017


INBJUDAN/KALLELSE TILL GRILLSKA SLÄKTFÖRENINGENS 1280px-Naturhistoriska_riksmuseetSLÄKTMÖTE I STOCKHOLM LÖRDAGEN DEN 17 JUNI 2017 MED BÖRJAN KL 10.00

Till Grillska Släktföreningens medlemmar,

Välkommen till släktmöte i Stockholm lördagen den 17 juni med början kl 10.00 vid Naturhistoriska Riksmuseet i Frescati norr om Stockholm. Samling vid Riksmuseets huvudingång. Till Riksmuseet kan man ta sig såväl med tunnelbana som med buss.

Programmet är följande:

10.00 Samling vid Riksmuseets Huvudingång.

Visning av och information om de naturaliesamlingar och skalbaggssamlingar med

Grillskt ursprung som finns vid Riksmuseet.

12.00 Visningen avslutas

13.00 Lunch på Värdshuset Kräftan vid Brunnsviken (se https://kraftan.nu/). En halvtimmes promenad från Riksmuseet eller medelst transport med annat färdmedel.

14.30 Släktmöte på Värdshuset

16.00 Avslutning

A1280px-Kräftriket_2009nmälan om deltagande görs senast 15 maj och deltagaravgiften, som inkluderar visning och lunch, är 100 kr per vuxen och 50 kr per barn under 18 år.

Gör så här:

  1. Anmälan om deltagande görs till vår sekreterare Per-Fredrik Grill under adress grill@tele2.se
  2. Betala deltagaravgifter (100 kr per vuxen och 50 kr för barn under 18 år) och medlemsavgifter för år 2017 (100 kr per vuxen och 50 kr för barn under 18 år) genom insättning på Grillska Släktföreningens bankkonto i SEB

5380-3330238. Glöm inte att ange avsändare så vi vet vilka betalningarna avser.

Möteshandlingar bifogades inbjudan till mötet som har gått ut via e-post till medlemmarna. Konatkta oss på redaktion.grilliana@gmail.com om ni inte har fått inbjudan via e-post.

Mycket välkomna till Grillska Släktföreningens årsmöte 2017 vid Riksmuseet i Stockholm.

Jag hoppas vi ses den 17 juni!

Med vänlig hälsning
Magnus Grill
Ordförande

Foto: Naturhistoriska riksmuseet av Wikimedia Commons och Värdshuset Kräftan av Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Styrelsemöte på Grillska Huset

I lördags träffades styrelsen för Grillska släktföreningen på Grillska Huset i Gamla Stan i Stockholm för att bland annat planera inför Släktmötet den 17 juni. Vi hoppas att många kan komma till vår träff!

Här är vi som sitter i styrelsen.

IMG_6622

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Nästa släktmöte 17 juni 2017

Till medlemmarna av Grillska Släktföreningen,

Förhoppningsvis har alla haft en fin sommar trots något växlande väder. Släktföreningens senaste Släktmöte var 2015-06-14 i Nacka utanför Stockholm. Det var mycket roligt att så många som 38 personer deltog i Släktmötet. Jag tycker att mötet var mycket lyckat. Enligt traditionen så anordnas Släktmöten vartannat år. Det innebär att 2017 är det dags för nästa Släktmöte.

nrm2

Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Staffan Waerndt

Styrelsen har beslutat att nästa Släktmöte äger rum lördagen den 17 juni 2017 och platsen är återigen Stockholm, där vi planerar att besöka naturaliesamlingarna med Grill-anknytning vid Naturhistoriska Riksmuseet. Så boka in detta datum redan nu!

Jag vill påminna om Släktföreningens hemsida med adress grilliana.wordpress.com, där vi samlar all information om släkten Grill och där notiser om aktuella händelser och om styrelsens arbete återfinns.

Tidigare har vi begärt in medlemsavgifter i Släktföreningen i samband med kallelse till nästkommande Släktmöte. Detta var av kostnadsskäl för att minska antalet utskick. Numera är det som bekant mycket enkelt att betala även mindre avgifter över nätet och denna aspekt är då inte längre aktuell. Styrelsen har därför beslutat att medlemsavgiften skall betalas årligen.

Årsavgiften är enligt Släktmötets beslut 100 kr för vuxen och 50 kr för barn under 18 år.

Jag får därför be att alla nu betalar medlemsavgiften 100 kr respektive 50 kr för år 2016.

Detta belopp insättes på Släktföreningens konto med SEB 5380-33 302 38. Glöm inte att ange namn i avsändarefältet, så vi vet vem som har betalat.

Jag får önska alla en god fortsättning på år 2016 och hoppas att vi kan ses vid Släktmötet den 17 juni nästa år.

Bästa Släkthälsningar

Magnus Grill
Ordförande

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar